<pre id="gtgrs"><del id="gtgrs"><small id="gtgrs"></small></del></pre>

   <table id="gtgrs"></table>

   本站支持IPv6訪問
   建議使用ie9及以上瀏覽器打開
   您的當前位置: 首頁 > 個人金融 > 投資理財 > 理財產品 > 本行理財產品 > 理財產品

   個人金融

   • “富滇穩健”固收穩利封閉式理財計劃2303期

    WJ2303

   • 低風險
   • 1萬元
   • 540天
   • 4.80%
   • 1萬元
   • 2023/5/30
   • 2023/6/6
   • “富聚財富”固收增強 定期開放式理財計劃

    NX2301

   • 中等風險
   • 1萬元
   • 無固定期限
   • 3.20%-6.20%
   • 1萬元
   • 2023/5/31
   • 2023/6/7
   • “富融平衡”鑫益系列人民幣理財計劃2246期

    HX2246

   • 低風險
   • 1萬元
   • 365天
   • 4.40%-4.60%
   • 1萬元
   • 2022/12/20
   • 2022/12/27
   • “富融平衡”鑫益系列人民幣理財計劃2315期

    HX2315

   • 低風險
   • 1萬元
   • 365天
   • 4.00%-4.50%
   • 1萬元
   • 2023/5/24
   • 2023/5/31
   • “富融平衡”鑫益系列人民幣理財計劃2315期

    HX2315

   • 低風險
   • 1萬元
   • 365天
   • 4.00%-4.50%
   • 1萬元
   • 2023/5/24
   • 2023/5/31
   • “富滇穩健”固收穩利封閉式理財計劃2304期

    WJ2304

   • 低風險
   • 1萬元
   • 365天
   • 4.50%%
   • 1萬元
   • 2023/5/16
   • 2023/5/23
   • “富聚財富”鑫益系列人民幣理財計劃2333期

    FX2333

   • 低風險
   • 1萬元
   • 218天
   • 3.40%-4.00%
   • 1萬元
   • 2023/5/16
   • 2023/5/23
   • “富融平衡”鑫益系列人民幣理財計劃2314期

    HX2314

   • 低風險
   • 1萬元
   • 135天
   • 3.20%-3.80%
   • 1萬元
   • 2023/5/9
   • 2023/5/16
   • “富融平衡”鑫益系列人民幣理財計劃2311期

    HX2311

   • 低風險
   • 1萬元
   • 365天
   • 4.00%-4.40%
   • 1萬元
   • 2023/5/9
   • 2023/5/16
   • “富聚財富”鑫益系列人民幣理財計劃2329期

    FX2329

   • 低風險
   • 1萬元
   • 365天
   • 4.00%-4.40%
   • 1萬元
   • 2023/4/27
   • 2023/5/9
   • “富滇穩健”固收穩利封閉式理財計劃2302期B份額 (新客專享)

    WJ2302_B

   • 低風險
   • 1萬元
   • 202天
   • 5.0%
   • 1萬元
   • 2023/4/26
   • 2023/5/5
   • “富滇穩健”固收穩利封閉式理財計劃2302期A份額 (五一特供)

    WJ2302_A

   • 低風險
   • 1萬元
   • 202天
   • 4.5%
   • 1萬元
   • 2023/4/26
   • 2023/5/5
   1 2 3 4 5
   GO
   中文字幕,久热精品,视频在线
    <pre id="gtgrs"><del id="gtgrs"><small id="gtgrs"></small></del></pre>

     <table id="gtgrs"></table>